SILVER

Първокласно масло за обща употреба
  • Лубрикант с висок индекс на вискозитет
  • Подходящ за дървени отливки, инструменти и системи, които изискват чиста смазка
10W
Packaging 208 L | 20 L | 15 L | 4x4 L | 12x1 L
30
Packaging 208 L | 20 L | 15 L | 4x4 L | 12x1 L