ALUCUT

Първокласно масло за металообработка
  • Висококачествено, чисто смазочно масло, базирано на несъдържащ хлор, “неактивна сяра” агент
  • Предназначен за смазване/охлаждане на различни “жълти” метали и техните сплави
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-7 (ISO-L-MHC)