ROCK DRILL

Premium Air Tool Oil
  • Смазка, подходяща за смазване на инструменти работещи на въздух
  • Идеален за пневматични чукове за пробиване на скали, работещи при високи температури и налягания и в тежки работни среди, като кариери и строителни работи
46
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-11
68
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-11
100
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-11
150
Packaging 208 L
ISO 6743-11