MATRIX

Първокласно масло за металообработка
  • Водосмесимо масло за процеси на рязане на черни / цветни (с изключение на магнезий) метали
  • Винаги трябва да се добавя към водата и в минимално съотношение от 4% за достатъчна защита срещу ръжда
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-7 (ISO-L-MAA)