METALFLUID

Първокласно масло за леене на метали
  • Моноградно масло с висок вискозитетен индекс
  • Подходящ за смазване на метални отливки (специални отливки, използвани за оформяне на бетон)
Packaging 208 L