WHITE OIL (TECH.)

Първокласно техническо бяло масло
  • Парафинов лубрикант без мирис и цвят
  • Подходящо за процеси, свързани с хранително-вкусовата промишленост, където лубрикантът не трябва да влиза в пряк контакт с продукта
  • Подходящо и за други приложения, където се изисква лубрикант с нисък вискозитет и висока чистота
15
Packaging 208 L | 20 L
FDA CFR 178.3620b, CFR 178.3620c