ELECTRO

Висококачествено трансформаторно масло
  • Лубрикант с висока степен на чистота
  • Подходящ за високоволтови трансформатори и разпределителни уредби
Packaging 208 L | 20 L
B.S. 148 Class I; IEC 296 Class I, 296 Class II, 60296 Ed. 4 (2012)