HTO THERMO

Първокласно топлопреносно масло
  • Лубрикант с изключителна топлопроводимост
  • Подходящ за системи за пренос на топлина, работещи между 10° и 320°C
32
Packaging 208 L | 20 L
ISO 6743-12