LEDA

Първокласно масло за циркулационна система
  • Масло с висок индекс на вискозитет
  • За смазване на централни циркулационни и хидравлични системи, които работят при леки натоварвания и температури
32
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
46
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
68
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
100
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
150
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
220
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
320
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)
460
Packaging 208 L | 20 L
DIN 51524 Part 1 HL, 51517 Part 1 CL; ISO 6743-4 (ISO-L-HL), 6743-6 (ISO-L-CKB)