PREMIUM

Първокласно масло за обща употреба
  • Висококачествен монограден лубрикант за защита от корозия и окисление
  • Подходящо за смазване на нископроизводителни машини и прости хидравлични системи
10W
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
30
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L
40
Packaging 208 L | 20 L | 4x4 L | 12x1 L